Enerverende Anjumer PC 2011

ma 22 augustus 2011 :

Marjan Koree wint twee kransen

Vrijdag stond voor de kaatsvereniging Klaas Thomas in het teken van de jaarlijkse laatste kaatspartij van het seizoen, namelijk de Anjumer PC. ’s Morgens ging de jeugd van start, gevolgd door de senioren en de dames. Op papier waren er een aantal favorieten voor de prijzen, maar de uitslag was dermate anders. De finale bij de senioren was dan ook erg spannend. Mooi om naar te kijken en van te genieten. Marjan Koree won deze dag tweemaal een krans. Een bij de schooljongens met Wiebe en een bij de dames, een unicum.
Foto : Prijswinnaars Anjumer PC 19 augustus 2011

Bij de welpen waren er 5 parturen. Deze “kabouters” kregen allemaal een prijs, wat dan ook zeer in de smaak viel.
De pupillen waren verdeeld in een A-Klasse en een B-Klasse, welke beide 4 parturen hadden.
Foto : Prijswinnaars bij de welpen en pupillen-B

Bij de schoolmeisjes waren drie parturen. En omdat hier een meisje teveel was, is Marjan Koree toegevoegd aan de schooljongens, welke met 4 parturen kaatsten.
Bij de schooljongens valt te vermelden, dat de 1e prijs snel bekend was, maar dat wie de 2de prijs zou krijgen tot het eind toe spannend was. Er moest namelijk geteld worden. En wel de eersten voor en tegen. Alle drie overige parturen hadden 12 eersten voor. Bij telling bleken de parturen 1 en 4, 17 tegeneersten te hebben. De tweede prijs was uiteindelijk voor partuur 3 met 15 tegeneersten.
Foto : Marjan Koree, 2 categorieen, 2 kransen

Bij de dames waren er 5 parturen, die in een onderlinge competitie moesten kaatsen om de prijzen.

Bij de senioren deden 9 parturen mee. Hier was een winnaars- en een verliezersronde. Zoals bovengenoemd was de finale erg spannend. De vooraf genomineerde kaatsers voor de prijzen hadden het veld al moeten verlaten. Echter het partuur van Sievert Krol en de jeudige kaatsers Johan Boersma en Dirk Jan Visser wisten voor een regelrechte stunt te zorgen en de finale te bereiken. In deze finale moesten zij het opnemen tegen het partuur van Wiebe Wessel Bos, Klaas Hovinga en Harm Oane Koree. Het jeudige partuur ging mee tot 5-5 en 6-0, maar moest op het laatste moment toch de eer laten aan het partuur van Wiebe Wessel c.s. Alle lof overigens voor het aanstormend talent. Wiebe Wessel Bos werd later op de avond uitgeroepen tot koning.
Foto boven : Harm Oane Koree, Wiebe Wessel Bos, Klaas Hovinga
Foto onder : Dirk Jan Visser, Johan Boersma, Sievert Krol

De kaatsvereniging kan terugkijken op een zeer geslaagde en boeiende PC !

Uitslagen :
Welpen :
1e prijs : Lysanne Koree & Adriana Visser
2e prijs : Anka Bandstra, Klasiena Hovinga & Naomi Dijkstra
3e prijs : Nienke de Vries & Danielle Visser
4e prijs : Mirko Bouma & Bente Wijma
4e prijs : Peter Holwerda & Tsjerk Bandstra

Pupillen B :
1e prijs : Lieuwe v.d. Kooi & Jacob Wieb Visser
2e prijs : Lianne Visser & Meint v.d. Kooi

Pupillen A :
1e prijs : Sytse Koree & Rianne Haaima
2e prijs : Gerrit Dijkstra & Clark Lei

Schoolmeisjes
1e prijs : Isa Visser & Alies Visser
2e prijs : Anna Coby Koree & Rianne v.d. Kooi

Schooljongens :
1e prijs : Wiebe Dijkstra & Marjan Koree
2e prijs : Douwe Folkert Zijlstra & Geert Brandsma.

Dames :
1e prijs : Johanna Bos, Lolkje Keegstra & Marjan Koree
2e prijs : Jeltsje Holwerda, Douwina Hovinga & Anna Coby Koree.

Senioren :
Verliezersronde :
1e prijs : Berend Krol, Tom & Rik Brandsma
2e prijs : Pope Bauke Holwerda, Wietse Rosier & Gerald Boersma
Winnaarsronde :
1e prijs : Wiebe Wessel Bos (Koning), Klaas Hovinga & Harm Oane Koree
2e prijs : Sievert Krol, Johan Boersma en Dirk Jan Visser
3e prijs : Nanne Stiemsma, Thomas Jansma & Jouke Kampen

Een aantal foto’s van de Anjumer PC :


Lieuwe en Meint van der Kooi


Jan Pieter Hovinga viel deze keer buiten de prijzen


Pope Bauke Holwerda verwerkt onderhands een lastig opgeslagen bal


Uiteindelijk een tweede prijs voor het partuur van Jeltje Holwerda


Wiebe Wessel Bos was de hele dag goed op dreef aan de opslag. Op de foto is overigens niet te zien dat perkspeler Tilma deze opgeslagen bal op nonchalante wijze over de boven timmerde.

Tekst & foto’s : Hillie van Dijk

Voor de complete fotoreportage van de Anjumer PC kunt u kijken op : www.fotohillie.nl