Ledenpartij jeugd 24 juni 2023

Sneon 24 juni hiene wy in ledenpartij foar de jeugd! Hjirby de winners.
Sponsor fan dizze partij wie GB Kwaliteitsborg en advies. Tank hjirfoar!
 
Kabouters A Klas
1e Gerben Jan Dijkstra en Yarnick Koree
2e Roan Haaima en Aleena Hofman
 
Kabouter B Klas
1e Deborah Keegstra en Jildou Dekema
2e Eline Stiemsma en Esmée van der Meer
 
Kabouters C Klas
1e Kay van der Leij en Jacob Jesse Kuipers
2e Femke Koree en Jinte Walsma
 
Welpen
1e Geert Johan Kuipers en Anouk Bouma
2e Teije Sijtsma en Famke de Jong
1e hr Dorienke Visser en Sven Leegstra
 
Pupillen
1e Mathijs Dijkstra en Sandra Bandstra
2e Anne Elle Wiersma en Amerins Gjaltema