De eerste ballen zijn weer geslagen in 2018 !!

De eerste ballen zijn weer geslagen.
Tom koning in Menaldum
Na een lange natte winter is het kaatsseizoen eindelijk weer begonnen. Met een gelukkig weer een voltallig bestuur gaan we er als vrijwilligers, liefhebbers entom menaam vvk kaatsers weer vol goede en frisse moed tegenaan. De federatie kaatsers zijn deze week los gegaan de knkb jongens al enkele weken eerder. En zowel in de federatie als bij de knkb gelijk met de nodige successen. Het belooft dus weer een prachtig kaatsseizoen te worden.
Het was Tom Brandsma die als eerste in de prijzen viel. Mocht u niet weten wie Tom is, hij is de zoon van Jan, “anjumer om utens”, en kaats al vanaf zijn tiende bij onze club. Hij schreef in het laatste weekend van april historie door als eerste lid van onze club de wedstrijd van de VVK te winnen. Dit is een partij waar iedere senior aan mee kan doen, van hoofdklasser tot 50 plusser. Tom wist met zijn maten Siebe van Loon van Heerenveen en Eddy Sjollema van Harlingen de finale te winnen met alle hout aan de telegraaf. En of dat nog niet genoeg was werd Tom uitgeroepen tot koning van de partij. Hoezo een goed begin.

sip 3e Holwerd 270418De tweede “anjumer om utens “ die met een prijsje thuis kwam was Sip Jaap. De kersverse inwoner van de stad Groningen werd in Holwerd keurig derde op een eerste klas partij door elkaar loten. Met zijn vrije formatie maat Johan Diertens van Dronrijp en Patrick van Dellen van Berlikum wist hij zo de eerste punten in zo belangrijke ranking te vergaren. Sip kaatst dit jaar overigens niet meer met Jelle Jaap Stiemsma van Lioessens maar met zijn broer Wiebe Wessel. Ze gaan voor een plekje in de top van de eerste klas en wellicht een plaatsing voor de PC. Dat zou wat zijn, de gebroeders Bos op het heilige land van Franeker,

 

marten jan 060518 baardAfgelopen zondag viel het volgende hoogtepunt van dit prille kaatsseizoen te noteren.  En wederom een primeur, de jongste telgen van onze club, Niek Dijkstra en Marten Jan gingen voor het eerst naar een knkb wedstrijd. Deze kleine jongens debuteerden in het nog kleinere Baard. En met succes. Niek wist ondanks dat hij goed kaatste niks te winnen, Marten Jan verloor de eerste partij maar verloor daarna geen partij meer en zo was hij met zijn maat Julian Klok van Beetgum de terecht winnaar van de verliezersronde. Een prachtig begin wat hopelijk een vervolg krijgt. Iets waar ik me geen zorgen om maak overigens.

Gerwin, Gerrit en Sytse kaatsten afgelopen zondag in Mantgum. Sytse schopte het tot de derde omloop terwijl de andere twee jongens er al in de tweede partij afvlogen. Een slow start dus van een hopelijk mooi seizoen.

 

 

niek 090518paesensTot zover de knkb wedstrijden maar zoals gezegd stonden deze week ook de eerste wedstrijden van de federatie op de agenda. De welpen en pupillen kwamen inPaesens in actie. Bij de welpen was Niek Dijkstra de kleine, grote man terwijl Marten Jan nu met lege handjes stond omdat er maar 4 deelnemers op de lijststonden kaatsten de jongens ieder een keer met en tegen elkaar. Niek wist 19 eersten bij elkaar te slaan en dat was net 1 meer dan de nummer twee. De eerste federatie krans van het jaar dus voor Niek. En dat smaakt natuurlijk naar meer, veel meer.

 

 

liese anke 2e niawier 090518Voor zover mij bekend waren er in Paesens geen meer prijzen voor jeugdleden van onze club. Dit was wel het geval in Niawier waar deanna 090518 Niawier schooljeugd en de jongens en meisjes in actie kwamen. Liese Anke, Nynke en Anna deden mee met de schoolmeisjes. Voor Nynke was het deze keer moeilijk om een prijs te pakken omdat 1 van haar maten de opslag lengte nog niet geheel in de macht had. Liese Anke en Anna deden wel volop mee voor de prijzen. Anna en haar maat Jildou de Roo van Holwerd eindigden uiteindelijk als eerste. Maar ook voor Liese Anke een zeer verdienstelijke tweede prijs. Geertje Bijlsma van Driesum en Janiek Kootstra van Wetsens warren haar maten.
Ook bij de meisjes een strijd tussen twee anjumers. Eline en Antje moesten net als vorig jaar zo vaak gebeurde, uitmaken wie er met de Antje 2e niawier 090518eerste krans naar huis mocht gaan. Eline was deze eerste keer de sterkste, en de winnares van de prachtige krans maar Antje zal het er vast niet bij laten zitten en er voor willen zorgen dat zij de volgende keer de sterkste is.

Heel veel wedstrijden in dit prille seizoen maar zonder meer een geweldige start van onze leden. En het zal hier vast niet bij blijven. Terwijl ik dit zit te tikken zijn de jongens alweer actief in Vrouwenparochie en maken de senioren en dames zich op voor de Ale van Kammen partij in Morra Lioessens.