Drie keer raak!

De voetbal is nog maar net aan de kant of het kaatsen barst alweer in alle hevigheid los. Maar liefst drie keer konden onze leden hun kunsten vertonen. Woensdag een federatie partij voor de jeugd in Ternaard en Niawier. Vrijdagavond een ledenpartij voor jong en oud en een federatie partij voor de dames in Holwerd en zaterdag eveneens in Holwerd een federatie partij voor senioren A en B.

Nynke in Holwerd

Zoals vermeld kwam de jeugd woensdag als eerste in actie. En niet zonder resultaat. Het leverde onze club maar liefst drie kransen op. In Ternaard wist Nynke de Vries als eerste een krans te bemachtigen. Op de voet gevolgd door Anna Zijlstra, zij kwam een eerst tekort. Maar toch een goede prestatie voor deze beide meiden. Nynke flikte het met Eliasbeth Schregardus van Lioessens en Janne Visser van Holwerd.

Gerwin

In Niawier kwam de oudere jeugd in actie. En net als vorige week bij de KNKB wedstrijd in dit worteldorp was Gerwin Dijkstra weer goed op dreef. Als schooljongen wist hij alle jongens achter zich te laten door met name een geweldige opslag. Met zijn maat Hendirk Willem van der Vorst waren zij de sterksten uit een lijst van 8 partuur. Ook de andere dorpsgenoten deden het trouwens prima. Gerrit Dijkstra werd keurig tweede terwijl Sytse Koree de verliezersrond wist te winnen. Drie keer raak voor de jongens dus.

 

 

Ook bij de schoolmeisjes was het k.v. Klaas Thomas wat de klok slAntjeoeg. Al leek het er na twee omlopen nog niet op. In een guur Niawier lag Antje in de tweede omloop wat met de juiste richting overhoop. Gelukkig pakte ze wel 5 eerst. In de derde en laatste partij stelde de oudste de Vries orde op zaken door vliegend te winnen. 19 eersten in drie partijen waren genoeg voor de krans. Lisanne Koree kaatste met Christina Spijksma van Morra werden keurig tweede. De premie was ook weggelegd voor haar zus Eline in de meiden categorie. Ook drie keer raak bij de meiden want ze konden natuurlijk niet onder doen voor de jongens. Weer volop prijzen dus voor onze jeugd tijdens deze tweede partij van de federatie.

 

Vrijdag dacht het bestuur een rustig leden partijtje te organiseren maar ze kwamen gelukkig bedrogen uit. Waar de deelname vorig jaar vaak te wensen over liet was de opkomst bij deze eerste ledenpartij overweldigend. 6 tweetallen kabouters, 6 tweetallen pupillen, 4 partuur dames en maar liefst 8 partuur heren. Het werd een “drege keatserij” en de laatste slag viel dan ook op het moment dat het zicht bij de invallende duisternis bij de meeste kaatsers te wensen over liet. Hier had de jongste jeugd gelukkig geen hinder van want zij waren keurig om 8 uur uitgespeeld. Kees Sonnema begon bij de kabouters waar hij vorig jaar mee eindigde namelijk kransen winnen. Samen met de aanstormende Niek Dijkstra wist hij alle partijen te winnen. Martin Jan Koree en Anna Geke Dijkstra kwamen in de finale duidelijk te kort getuige de 5-1 aan de telegraaf. Voor alle deelnemers in deze categorie had het bestuur een prijsje geregeld want van deze kabouters moeten we het in de toekomst natuurlijk wel hebben en zoals de vele aanwezige kenners opmerkten is er talent genoeg aanwezig.

Jeugd

Talent is er ook zeker bij de pupillen en schooljeugd. Als iedereen dit seizoen trouw de trainingen bezoekt zal het nivo alleen maar beter worden. Net als bij de federatie wist Nynke de Vries ook hier de krans te winnen. Gretha Faber en Nynke gunden hun tegenstanders in drie partijen maar 2 eersten. Ook in de finale tegen Thijn Haaima en Mark van der Kooi was er geen kruid tegen gewassen: 5-1. Met overmacht de sterksten dus en drie kransen in 1 week voor de familie de Vries.

 

Jeugd1

De dames dachten dat het tot 12 uur licht zou blijven getuige het feit dat ze de lijst op een wel heel rustige manier afwerkten. De laatste klap viel dan ook om 10 uur op het moment dat volgens mij niemand nog een bal zag. Maar Douwina Hovinga, Eline Koree en Sietske van Dekken sprongen op dat moment het hoogst dus mag worden aangenomen dat zij de winnaars waren van deze eerste ledenpartij. De verliezers Geartje Lei, Antje de Vries en Rianne Haaima verdwenen met de premie de duisternis in. Een week met 1 krans en maar liefst 3 tweede prijzen voor de familie Koree.

Bij de heren waren het vooral de “youngsters” welke met name zeer degelijk opslag werk lieten zien. En laat het nou net de jongste van het stel zijn die de meeste indruk maakte. De schooljongen Gerwin Dijkstra liet, onder het toeziend oog van pake Germ, zien dat hij in een jaar tijd een geweldige progressie heeft geboekt. Met Frederik Dijkstra en Wieger Nutte liet hij geen spaan heel van alle tegenstanders. Ook vader Wessel had in de finale al snel door dat ook hij hier geen verandering in kon brengen. Wat hij ook probeerde Gerwin cs lieten zich niet van hun stuk brengen. En Gerwin had maar 1 gedachte: drie kransen in 1 week. En deze drie sportieve jongelingen wisten deze missie te volbrengen. Proficiat Gerwin.

trio

Johanna Bos was als enige dame vrijdag in Holwerd aanwezig om de zwart blauwe kleuren van onze club hoog te houden bij de federatie wedstrijd voor dames. En ze deed dit zoals zo vaak met verve. Al moet gezegd worden dat de deelname niet overweldigend was. Toch waren de kransen voor Johanne, Amarins Meindertsma en Lisanne van der Velde.

Ook op de zaterdag stonden er diverse leden van onze vereniging op de lijst in Holwerd. In de A klas de vier W’s; Wiebe, Wiebe Wessel, Wieger Nutte en de laatste W Wietse gingen vol goede moed naar Holwerd (nog niet aan zee). Terwijl ik zit te schrijven krijg ik een appje binnen van Wiebe welke niets aan duidelijkheid overlaat: De Hoepel. Uit een lijst van 4 parturen is hij met Boele Terpstra en Sjouke Hijlkema de sterkste.

Rest er nog de B klas. En om mijn verhaal mooi rond te krijgen zou het mooi zijn dat ook hier een dorpsgenoot met de krans aan de haal zou gaan want dan is het ook hier drie keer raak. En als ik op internet de lijst ervoor tover moet dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Lolke Dijkstra, good old Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma moeten hier zeker toe in staat worden geacht. Maar na een appie richting Holwerd word me al snel duidelijk dat dit te veel van het goede is. Dus geen drie maar twee kransen uit Holwerd richting Anjum. Toch geen slecht resultaat. Dan moeten de knkb jongens zondag maar voor de derde gaan. Succes!