Drie keer is geen scheepsrecht.

wo 11 juli 2012 :

Niet alleen bij de jeugd leeft het federatie kaatsen momenteel erg enorm ook de oudere kaatsers in onze gemeente doen graag mee aan dergelijke partijen. Vooral de B klas, de klas voor de iets minder bedeelden, staat altijd borg voor veel parturen en veel spanning.

Zo ook afgelopen zaterdag in EE, bij de jaarlijkse sportdag. Een partij waarin de dorpen van onze gemeente tegen elkaar kaatsen. Er stonden maar liefst 19 parturen op de lijst. Eén van deze 19 parturen was een partuur van de k.v. Klaas Thomas. Jan Visser, Jan Pieter Hovinga en Sjoerd Sonnema wilden hun krachten meten met de beste B klassers uit de andere dorpen. En ze deden dit met verve want deze drie oudere jongeren schopten het tot de finale. Hierin troffen zij het partuur van Lioessens met de jongere oudere Renze Stiemsma. En dat Renze het kaatsen nog steeds niet verleerd is wisten onze jongens natuurlijk wel. Samen met Jeroen Boonstra en Johan Dijkstra liet hij zien wat ervaring kan doen. Petje af voor Lioessens en met name Stiemsma.

Gelukkig hadden we wat Anjum betreft nog wat ijzers in het vuur bij de dames en de A klasse. Zowel bij de dames als in de A klas kwamen we een partuur van de Klaas Thomas in de finale tegen. Johanna Bos, Jitske Hovinga en Jeltje Holwerda moesten het tegen Holwerd opnemen. Al gauw werd duidelijk dat de holwerder dames te sterk en te ervaren waren voor de youngsters van onze club. Of zouden het toch de naweeën van de ladies night zijn geweest. We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.

Als laatste ijzer hadden we nog de A klas. En drie maal is toch altijd scheepsrecht. Door het ontbreken van Sip Jaap, hij had KNKB verplichtingen, waren de verwachtingen bij de aanwezige supporters niet erg hoog gespannen. Maar deze mensen kwamen bedrogen uit. Wiebe Wessel, Nanne Stiemsma en de weer geweldige balkeerder Wietse Rosier schopten het tot de finale. Hierin moest een familie strijd worden uitgevochten want Nanne moest aantreden tegen zijn broers Jelle Jaap en Bowe. Bij winst zou dit voor Nanne zijn vijfde krans betekenen en zou de olympische ring vol zijn. Het moge duidelijk zijn dat de twee andere Stiemsma’s hier anders over dachten. Want het waren Bowe en Jelle Jaap die de lakens uit deelden. Anjum had nog een klein kansje om de partij te doen kantelen op 4-2 en 6-6. Maar de niet slecht opgeslagen bal van Wiebe werd door Jelle Jaap zo ongenadig ver bovengeslagen dat hiermee gelijk het vuur uit het anjumer trio ging. Ook de A klassers dus net geen eerste maar toch een prima prestatie voor de anjumer kaatsers. Maar het spreekwoord kwam helaas niet uit.