D(ijkstra) day bij de KNKB

wo 17 augustus 2011 :
En weer was het BINGO voor onze KNKB kaatsers afgelopen weekend. Er lijkt geen eind aan dit prijzenrijke seizoen te komen. En dat biedt natuurlijk alleen maar perspectief voor volgend jaar. Dit keer waren het de Dijkstra’s en Sip Jaap met natuurlijk ook Dijkstra bloed die van zich deden spreken.

Sip Jaap kwam zaterdag in actie in Bitgum, dit leverde niet het gewenste resultaat op. Gelukkig was hij zondag in Easterein beter op dreef met zijn vrije formatie partuur. Omdat Pieter Jan Plat vakantie vierde had Sip Jaap zijn voetbalmaat Jelle Jaap Stiemsma bereid gevonden om in te vallen. Dit leverde hen een zeer verdienstelijke derde prijs op uit een lijst van 24 parturen.
Foto : Sip Jaap en Jelle Jaap op de foto met grote namen uit het verleden. Met Chris Wassenaar, Rudmer van der Meer, Johan Abma en Gerrit Flisijn.

Een andere Dijkstra die zeer goed voor de dag kwam was Wiebe. Hij had, hoe is het mogelijk, bij de zelfde maten als vorige week geloot. Dit leverde hen toen de krans op en dus waren de verwachtingen hoog gespannen. En niet onterecht want ook deze keer in Bolsward ging hij met zijn maten Mark Jan Ykema en Kevin Jordi Hiemstra met de krans vandoor.
Foto : Kevin Jordi, Wiebe en Mark Jan

En of dit nog niet genoeg was presteerde de kleinste Dijkstra, Gerrit, het om voor eigen publiek de eerste prijs in de wacht te slepen. In de B klas kaatste Gerrit, vooral aan de stuit, een puike partij. Ook zijn maat Jeroen Haarsma was goed op dreef en waren ze gewoon het beste partuur op de lijst. Verder valt over deze partij bij onze club nog te melden dat er twee plaatselijke debutanten waren en wel Gerwin Dijkstra en Jitze Scheepstra. Ze deden in de B klas goed mee en hopelijk is het ijs nu gebroken en zien we hun namen vaker op KNKB lijsten.
Foto : Jeroen en Gerrit

Onze A klas welp Sytse Koree kaatste ook weer goed maar kwam helaas net een eerst tekort om voor de tweede prijs in aanmerking te komen. Samenvattend kan worden gezegd dat onze jongens zich voor eigen publiek zeer goed hebben laten zien. Iets wat met name het vele anjumer publiek zichtbaar goed deed.

De pupillen meisje Eline Koree en Antje de Vries moesten hun kunsten vertonen in Paesens Moddergat. Bij de meiden verloren beide twee keer en waren dus vroeg weer terug in Anjum waar ze bij de jongens gelijk de telegrafen bemanden.

Jan Tijtsma reisde zondag helemaal af naar Arum. Jammer genoeg wist ook hij niet tot de prijzen door te dringen. Ditzelfde gold voor Wiebe en Wieger Nutte in Lekkum op een vrije formatie wedstrijd. Wiebe schopte het overigens nog wel tot de derde omloop. Dus net voor de prijzen eraf. Maar twee prijzen in een weekend zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn geweest. En het was zo toch ook al D.Day bij de KNKB.