Deurdonderen

 

 

Deze tekst van de rockgroep Normaal is zeker van toepassing op enkele van onze kaatsers en kaatsters. Hoewel Antje en Nynke waarschijnlijk geen idee hebben waar over het gaat, slaat het zeker op hen. Want afgelopen woensdag kwamen beide dames weer met de krans thuis, deze keer uit Holwerd. Op de federatie wedstrijd lieten zij op wel te verstane wijze blijken dat zij momenteel de lakens uitdelen. Antje kaatste bij de meiden met Femke Haaksma van Ee en Marije Visser van Hantum. Deze meiden kregen overigens wel degelijk tegenstand, de eerste partij werd met 5-4 over de streep getrokken. In de tweede en de derde partij wisten de tegenstanders ieder drie eersten te bemachtigen. Weer een krans voor Antje. Ook Lysanne Koree denderde weer door naar de prijzen. Samen met Marrit Roorda van Ternaard en Marije Boersma van Driesum wist zij de tweede prijs te bemachtigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nynke stond bij de schoolmeiden geformeerd met Tineke Borger van Ee. Deze twee dames wisten de eerste twee partijen met overmacht te winnen; 2 keer 5-1. De derde partij tegen ons eigen jeugdlid Liese Anke Dijkstra en Janiek Kloostra van Niawier werd het iets minder gemakkelijk. Het werd een moeizame 5-4 overwinning voor Nynke en dus de krans maar ook een zeer verdienstelijke tweede prijs voor Liese Anke.

Ook bij de pupillen jongens is er iemand lekker door dendert. Kees Sonnema is de naam. Al ging het deze keer met iets minder inbreng van Kees. Wat was namelijk het geval. Kees had hem opgegeven maar stond niet op de lijst in Morra. Gelukkig werd hier snel een mouw aangepast want je kan natuurlijk geen jeugd aan de kant laten staan. Het hield wel in dat Kees als derde maar achterin het perk werd geposteerd. Op zich geen probleem maar niemand van de tegenstanders was bij machte om de bal achter in het perk te brengen. Een rustige maar vervelende avond voor Kees dus. Gelukkig mocht hij later nog wel op slaan zodat hij toch nog met een voldaan gevoel en uiteraard de krans naar huis ging. Marten Jan en Niek konden bij de welpen geen potten breken tegen een ontketende Stijn de Haas van Dokkum. Stijn was geen bal vertrouwd en dat duidelijk wennen voor onze jongens. Ook zaterdag in Wergea geen prijs voor onze jongste knkb kaatsers. Marten Jan wist wel twee keer te winnen maar verloor de laatste partij en kwam een paar eersten tekort. Volgende week beter, gewoon deurdonderen! Helaas geen foto van Kees.

Nog zo’n man welke als sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw over de kaatsvelden dondert is Jan Brandsma. In het begin alleen federatievelden, later een enkel CFK veld maar sinds hij 50 is toert hij heel Friesland door om een balletje te slaan. Ik kwam hem in de uitslagen tegen in Goutum. En gelijk maar het hoogst haalbare namelijk de krans in de A klas. Na drie partijen kaatsen had Jan 21 eersten voor en 7 tegen. Genoeg voor de krans en Jan dondert zeker nog wel even door.

Nog twee van die door donderaars van onze vereniging beleefde dit weekend een primeur in Bitgum. De gebroeders Bos wisten met Johan Diertens van Dronrijp, voor het eerst met zijn beiden een prijs te winnen op een vrije formatie partij. De afgelopen weken werd al duidelijk dat ze tegen een prijsje aan zaten. Zaterdag was het dus zover. Uit een lijst van 22 partuur wisten zij, na zelfs hoofdklasser Auke Boomsma, te hebben geëlimineerd te hebben, beslag te leggen op de de kleine premie oftewel, voor de niet kenners onder ons, de derde prijs. Zondag in Tzummarum werden de Bosjes overigens met de neus op de harde feiten gedrukt door een verlies partij in de eerste omloop tegen een op papier, gemakkelijke tegenstander.

 

De jongens, Gerrit, Gerwin en Sytse kaatsen het afgelopen weekend twee partijen. Zaterdag een afdelingswedstrijd in Kimswerd en zondag een door elkaars loten partij in Hommerts/Jutrijp. Zondag hadden ze een “dreech”lot. De eerste omloop moesten ze de degens kruisen met hun kaats en game vrienden uit Menaldum. Het werd een zeer spannende partij. Er werd de hele wedstrijd tegen een achterstand aangekeken mede doordat de opslag zo nu en dan wat haperde. Gelukkig sloeg Sytse op 3-1 en 6-6 de bal uit het achterperk op een geweldige manier over de boven zodat de aansluiting er was. Gelukkig ging de opslag ook weer beter lopen zodat uiteindelijk met 5-5 en 6-4 werd gewonnen. De tweede partij tegen het eveneens sterke Dronrijp kende een zelfde verloop. Ook nu liepen de jongens telkens achter de feiten aan, ook nu sloeg Sytse op dezelfde stand vliegend boven. Op de stand 4-3 en 6-6 met Gerwin liet Dronrijp zich gelden door uitermate onsportief gedrag door het veld te verlaten om de bidons te vullen!!! Met toestemming van de scheidsrechter ook nog wel. Gelukkig bleven de jongens rustig en wisten ze gelijk te maken. Helaas gingen de volgende eersten wel verloren en werd er met 5-4 en 6-6 verloren. De jongens donderen nu door naar het NK aanstaande zaterdag in Berlikum. Zondag stonden alle drie onze knapen in de A klas wat op zich al geweldig is natuurlijk. Gerwin stond goed op te slaan, Sytse mepte behoorlijk van hem af, met name in het voorperk en Gerrit kwam met de premie thuis. Een mooie opsteker zo net voor het NK.

Om nog even door te donderen tot slot de uitslagen van de federatie wedstrijden van dit weekend in Paesens/Moddergat. Het ging hier om een vrije formatie wedstrijd. De  A klas kwam vrijdag in actie, met voor Klaas Thomas, alleen voorzitter Nanne Stiemsma op de lijst. Samen met zijn broers Bowe en Jelle Jaap kwam hij niet in de uitslagen voor. Hetzelfde gold voor Johanna Bos bij de dames welke eveneens op de vrijdag hun balletje konden slaan. Bij de B klas op de zaterdag stonden maar liefst 5 dorpsgenoten op de lijst. Het partuur van Sjoerd, Jan en Jan Pieter sneuvelde, ondanks een extra training op de donderdag in de tweede omloop. Ietwat teleurstellend daar deze jongens deze partij al enkele keer hebben weten te winnen.  Van de andere twee, Jelle en Herman, durf ik niet te zeggen of er iets is gewonnen. Als ik de lijst erbij pak betwijfel ik dit ten zeerste. Mocht ik het mis hebben dan hoor ik het vast wel. En anders geld ook voor deze oudgedienden: Deurdonderen, wellicht naar een NK 50+.