De takomstpartij

2 juli 2014 :

Eigenlijk slaat de titel van dit artikel op een partij welke ieder jaar in Oosterbierum wordt gehouden voor jongens. Maar het is eigenlijk ook wel een passende naam voor de gezamenlijke ledenpartij welke afgelopen vrijdag voor de jeugd en zaterdag voor de senioren en dames werd verkaatst. Een partij met onze buurverenigingen Warber Bliuwe en Thomas Prins. Dit om de deelname enigszins acceptabel te maken. Een trend waar we wat de senioren en dames betreft ook in Dongeradeel niet aan ontkomen. Bij de jeugd is het gelukkig anders gesteld want daar was de deelname goed, net als op de federatiewedstrijden had de jeugd zich weer massaal aangemeld. Een teken dat de jeugd het kaatsen nog wel degelijk leuk vindt en voor de volwassenen misschien een sein om (nog) meer tijd en energie in onze jeugd te steken. Helaas heb ik van de jeugdpartij zeer weinig informatie binnen gekregen. Wel vond ik op de site van Warber Bliuwe enkele foto’s welke ik jullie niet wil onthouden.

Foto links : Twee jeugdleden Renze Jelle Lei en de dekselse Martin Jan Koree, hij was er weer bij.
Foto rechts : Meint van der Kooi prijs bij de B categorie


Foto links : Dennis en Nynke een goed duo.
Foto rechts : Siebe en Durk tweede bij de A jeugd

 

Foto : Gerrit wederom de sterkste

Zaterdag was het de beurt aan de dames en heren. Bij de dames stonden 6 parturen op de lijst, in de B klas 8 en in de A klas 4 parturen. Bij de dames was het Johanna Bos die weer de lakens uitdeelde. Met Jitske van Dekken en Sietske van Dekken wisten zij in hun poule de twee wedstrijden te winnen en ook de finale werd een prooi voor dit drietal.

In de B klas werd er op de valreep nog een partuur op de lijst bijgeplaatst. Dit omdat Klaas Veenstra niet was doorgegeven. Gelukkig waren de HB leden Jan en Tamme Visser genegen om de kaatswant nog één keer aan te trekken en beide heren deden dit naar behoren. Het leverde hen geen prijs op maar wel veel plezier. De prijs ging naar Adol Braaksma, Jan Jippe Holwerda en Johan Dijkstra.

Bij de A klas ging de prijs toch wel enigszins verassend naar Jan Pieter Hovinga, Wilbert Hiemstra en Sjouke Hylkema. Ze wisten net een paar meer eersten bij elkaar te slaan dan het partuur van Jelle Jaap Stiemsma, Meindert Jansma en Jacob Lei.

Twee mooie kaatsdagen welke wellicht de takomst van het kaatsen gaan worden. Samen staan we sterk.