De prijzen zijn bijna verdeeld

Dinsdag 8 september 2015 :


Het laatste verslag is al weer enige tijd geleden wat niet wil zeggen dat er niet meer wordt gekaatst. Zowel op knkb en federatie nivo stonden er de afgelopen weken nog wedstrijden op het programma. En zoals we gewend zijn of moeten we zeggen verwend zijn met de nodige successen. Zo wist Wiebe op een vrije formatie wedstrijd in Ysbrechtum op 16 augustus nog kleine premie in de wacht te slepen. Hij deed dit met Djurre Seerden van Franeker en Riemer Hoekstra van Ee. Een leuke afsluiter van een goed seizoen voor Wiebe. Nu maar afwachten hoe hij zich verder gaat ontwikkelen nu hij volgend jaar zijn krachten met de grote jongens moet meten. Foto : Wiebe, Djurre en Riemer.

 Een week later was het raak voor Sytse. Hij kaatste met Jasper Jager van Dronryp in Witmarsum een partij in de A klas van de schooljongens. In de partij om de derde prijs of niets moest hij aantreden tegen onze eigen Gerrit. Deze keer was het Sytse die wist te winnen en dus het seizoen af kon sluiten met een mooie derde prijs. Ook voor deze twee jongens geld dat ze volgend jaar een categorie hoger uit komen maar ze hebben dit jaar al laten zien dat dat geen probleem hoeft te zijn. Foto : Sytse en Jasper Jager fan Dronryp.

Afgelopen zaterdag was de op een na laatste partij voor heren en dames van de federatie. In zowel de A, B als dames klasse stonden nog enkele dorpsgenoten op de lijst maar naar ik heb vernomen wist niemand zich in de prijzen te slaan. Toch stond onze club wel degelijk in de schijnwerpers op deze koude kaatsdag. Drie jeugdkaatsers wisten dit seizoen namelijk het algemeen klassement in hun leeftijdsgroep te winnen. Eline bij de schoolmeisjes, Nynke bij de pupillen meisjes en Anna bij de welpen meisjes. Een prachtig resultaat voor deze toppertjes. Foto : Trije topperkes.
Sip Jaap is vandaag zondag ook nog van de partij met zijn maten Jelle Jaap en Gosse. Het lot was, de van een vervelende infectie aan het darmstelsel terugkerende, Sip Jaap niet gunstig gezind. In de eerste omloop moest namelijk worden aangetreden tegen Chris Wassenaar, Tjitte Bonnema en Arie den Breejen. Drie kaatsers welke hun sporen meer dan verdiend hebben in de kaatssport. Toch namen Sip en zijn maten maar liefst een 5-2 voorsprong. Helaas wisten ze de partij niet uit te maken en konden ze alsnog vroegtijdig de warme douche opzoeken, die waarschijnlijk koud heeft aangevoeld.

Er staan nog enkele wedstijden op de agenda, volgende week de laatste federatie partij en nog enkele knkb wedstrijden. Toch kunnen we nu al terug zien op een goed seizoen waarin bijna ieder weekend een lid van onze club met een knkb prijs wist thuis te komen. Alleen de afgelopen twee weken hebben we het af laten weten. Dit is mede te wijten aan het feit dat niet iedereen meer de moed had om zich op te geven. Een jaarlijks terugkerend verschijnsel als de voetbal weer begint te rollen en men weer meer honger naar de grote bal begint te krijgen.