de laatste prijzen.

De laatste weken stonden vooral in het teken van de Freule maar er zijn de afgelopen weken nog diverse prijzen gewonnen door onze knkb kaatsers. Ik wil u de foto’s niet onthouden. Na de PC lukte het Sip Jaap en Wiebe Wessel om in de tweede klas een eerste en een tweede prijs te winnen in Achlum en Engelum. Vandaag, zondag 26 augustus wist Sip in Makkum een tweede prijs te winnen. Ook de jongens lieten na de Freule nog van zich horen. In Stiens was op 12 augustus de krans voor Gerwin en werd Sytse keurig tweede. Een week later in Sexbierum werd Sytse weer tweede en was de kleine premie voor Gerrit. Dezelfde Gerrit stond vandaag weer garant voor een tweede prijs in Minnertsgea. Volop prijzen nog dus van een toch al zo mooi seizoen.