De laatste prijzen zijn verdeeld

ma 2 september 2013 :

Het seizoen mag dan in Anjum voorbij zijn maar onze federatie en KNKB jeugd is afgelopen weekend pas voor het laatst in actie geweest. Dit weekend leverde in de federatie nog enkele prijzen op maar hierover later meer.

Eerst nog een keer aandacht voor de jeugd. Want in het weekend van 24 augustus wisten Wessel Koree en Wiebe Dijkstra nog een prijsje te pakken. Wiebe deed dit in Mantgum. Met zijn maten Joram Dijkstra (Waaksens) en Sjoed Smits (Britsum) wist hij in de B klas van

 

 

 

 

de jongens nog een kleine premie in de wacht te slepen.
Hetzelfde wist Sytze voor elkaar te krijgen in de A klas van de pupillen in Winsum. Met Hidde Poelstra van Minnertsgea sloot hij het seizoen op een passende manier af.

 

 
Wie het seizoen ook geweldig afsloot was Gerrit Dijkstra. Afgelopen zaterdag mocht hij in Dronrijp de tweede prijs van het jaarklassement in ontvangst nemen. Een geweldige prestatie in een zeer constant seizoen.
Foto boven : Sytze en Hidde
Foto midden : Wiebe, Joram en Sjoerd.
Foto onder : Gerrit op het ereschavot.

Ook bij de federatie mochten drie dorpsgenoten een tweede prijs in het jaarklassement in ontvangst nemen. Wiebe Wessel in de A klas, Jelle in de B klas en Johanna bij de dames. Wiebe wist deze laatste partij in winst om te zetten terwijl Jelle de finale met alles aan de hang verloor. Johanna viel niet in de prijzen. Bij de jongens was er nog een tweede prijs voor Wiebe Dijkstra en Jan Tijtsma.

Wat de prijzen van Wiebe en Jelle in het jaarklassement betreft wil ik toch enkele kritische noten plaatsen. Zo is er in de A klas minimaal 1 keer (maar het kan ook 2 keer zijn) met drie parturen gekaatst. Op zich prima alleen het reglement geeft aan dat er pas bij 4 parturen punten worden gegeven aan de prijswinnaars. Verder is op de Rommert Zijlstra partij de speciale jubileum klasse in het klassement meegerekend. Iets wat mijns inziens nooit kan omdat iedereen hieraan mee mocht doen, ook leden van buiten de federatie. Verder is het gebeurt dat Wiebe Wessel in een van de beslissende partijen met een tweetal moest kaatsen tegen allemaal drietallen omdat er op het laatste moment iemand had afgezegd. Hoezo competitievervalsing. Iets waar we in de wintermaanden maar eens opheldering over moeten vragen.

Maar wat hebben we weer een geweldig kaatsseizoen gehad.