De Eker pakt net niet de grootste beker

di 3 juli 2012 :

LEEUWARDEN – Het partuur Sytse Koree, Gerrit Dijkstra van Jan Tijtsma van cbs De Eker is afgelopen woensdag op kaatsveld De Sonneborgh in Leeuwarden derde geworden op Fries kampioenschap Schoolkaatsen
Het trio Anjumers rekende in de eerste omloop met 5-3 af met het partuur van De Twamêster uit Wergea. Na een korte pauze werd ook het schoolpartuur van De Wizebeam uit Minnertsga met 5-1 aan de telegraaf genageld. Na een korte warming-up sloegen Sytze Koree, Gerrit Dijkstra en Jan Tijtsma ook met gemak De Arik uit Makkum eraf met andermaal 5-1.
Na deze drie gewonnen partijen kwam de finale binnen handbereik, maar dan moest er gewonnen worden van het sterke trio van de Tamsmaskoalle uit Tzummarum. Het ging steeds gelijk op, maar op de beslissende slagen trok Tzummarum het vaakst aan het langste eind en was het eerste spel aan de telegraaf voor hen. Daarin konden de Anjumer jongens geen verandering brengen en zo ging ook het tweede spel naar de Tzummarumers en trokken zij uiteindelijk de overwinning naar zich toe.
Daardoor moesten Sytse Koree, Gerrit Dijkstra en Jan Tijtsma (foto) uiteindelijk genoegen nemen met de derde prijs, maar daarmee konden ze best tevreden zijn. Ze hadden per slot van rekening verloren van de Fries kampioen, want het partuur van de Tamsmaskoalle pakte ook in de eindstrijd de winst.