De Bosjes doen het in Paesens

Bosjes doen het in Paesens door Tamme Visser

Iedereen wie omlopen wil maken kan zijn of haar hart de laatste weken ophalen want de ene partij is nog niet afgelopen of de andere staat al weer op het punt van beginnen. En als je de kenners mag geloven word je van omlopen draaien beter. En dat is iets wat iedere kaatser toch moet willen. Ook deze week dus weer veel partijen en dan vooral in de federatie. Woensdag in Hantum en Ternaard voor de jeugd, vrijdag in Paesens voor de A klas senioren en dames en zaterdag eveneens in Paesens voor de B klas. Laatstgenoemde partijen in Paesens waren vrije formatie wedstrijden. Normaal gesproken zijn dit de partijen waar iedereen naar uitkijkt maar dat viel deze editie tegen. In de B klas stonden zaterdag 8 partuur op de lijst, vrijdag bij de A klas slechts 5 en de dames moesten het doen met een schamele drie partuur. Voeg daar het ontzettend slechte weer op vrijdag nog eens bij, dan moet iedereen tevreden zijn dat de partij überhaupt doorging. Voor Sip Jaap Bos was het wel even lekker om in de federatie mee te doen. Bij de knkb is het momenteel namelijk niet zo dat er veel omlopen worden gemaakt. Met zijn broer Wiebe Wessel en Auke Boomsma was hij vrijdag zeker van drie omlopen. Dit trio wist de partij tegen Wierd Baarda, en vader en zoon Anema met 5-4 te winnen. Dezelfde uitslag werd tegen de gebroeders Nanne en Jelle Jaap Stiemsma en onze eigen Jan Tijtsma neergezet. En terwijl het water met bakken uit de hemel kwam werd het partuur van Germ Hein Wijtsma, Oane Westra en Sjouke Hielkema met een schone telegraaf naar huis gestuurd. Een krans dus voor de gebroeders Bos. Screenshot_2016-07-03-22-29-42-1Bij de dames kaatste zus Johanna met Femke en Amarins Meindersma. Ook zij waren de enigen die en de tegenstanders en het slechte weer wisten te trotseren en dus was de derde krans voor de familie Bos een feit.
Screenshot_2016-07-03-22-29-49-1 Zaterdag in de B klas waagden Jelle Visser, Sjoerd Sonnema en Berend Krol een poging om zich zelf onsterfelijk te maken. Jelle en Sjoerd, die met Jan Pieter deze partij al enkele keren hadden weten te winnen, sneuvelden in de eerste omloop en schreven dus geen historie. Hoe het hun in de afvalronde is vergaan moet ik u helaas schuldig blijven. Op zich niet erg want deze heren gaan zaterdags niet voor een troostprijs de velden op.

Woensdag in Hantum was de deelname door de vele schoolkampen ook niet echt groot. Maar het gaat om de mensen die er wel zijn. Bij de pupillen meisjes waren dat voor Anjum Liese Anke, Anna en Nynke. Het bestuur had gemeend om de 8 deelnemers ook nog te moeten verdelen in een A en B klas. Dit hield in dat ieder kind elke omloop met een andere maat moest spelen. Anna kwam in de A klas niet verder dan drie verlies partijen, 5-3, 5-4 en 5-5. Nynke deed het een stuk beter maar kwam net een eerst tekort om voor de tweede prijs in aanmerking te komen. Deze prijs was in de B klas wel weggelegd voor Liese Anke. Zij liet in Hantum zien dat het kaatsen haar steeds beter afgaat en dan kunnen prijzen natuurlijk niet uitblijven. Screenshot_2016-07-03-22-30-01-1
De oudere jeugd kon haar kunsten in Ternaard tonen. Antje en Lysanne waren bij elkaar en moesten proberen om uit een lijst van 8 partuur een prijsje in de wacht te slepen. In de eerste omloop lagen ze nog volledig op koers want die werd gewonnen tegen Janne de Weger van Oosternijkerk en Petra Feenstra van Morra. De tweede partij daarentegen vlogen ze volledig uit de bocht want ze verloren en konden dus vroegtijdig naar huis. Hoe anders verging het Jan, Klaas Johan en Gerwin in Ternaard bij de jongens. Ook hier een kleinere lijst dan we gewend zijn. Net als vele anderen waren Gerrit en Sytse ook op schoolreis dus moesten we het hebben van de eerder genoemde drie knapen. Voor Klaas Johan waren de prijzen iets te hoog gegrepen maar Jan en Gerwin moesten daarentegen uitmaken wie er met de hage van door zou gaan. Jan, die steeds beter in vorm komt door de vele omlopen kaatste met Andries Vlasman van Ternaard. Gerwin die al weken lekker staat te ballen moest het doen met Jelmer van der Ploeg van Damwoude en Daniël Wietse Toorn van Hantum. Het waren Jan en Andries die deze keer de langste adem hadden en als winnaar uit de bus kwamen. Voor Gerwin was er niet alleen de premie maar hij wist in het algemeen puntenklassement ook drie punten uit te lopen op zijn naaste concurrent Gerrit Dijkstra. Weer volop omlopen dus maar ik moet ophouden want het ledenkaatsen voor de jeugd en de dames begint.