Bijzonder rustig weekend

28 mei 2014 :

Het was afgelopen weekend een rustig weekendje voor onze kaatsers en kaatsters. Er stonden nogal wat afdelingswedstrijden op het programma. En aangezien we als vereniging niet in elke categorie een afdelingspartuur op de been kunnen krijgen kwamen Gerwin, Eline en Antje niet in actie. Onze jongens en schooljongens en Sip Jaap waren wel van de partij.

Sip Jaap kaatste zaterdag in de tweede klas in Schettens Longerhouw. Het is zaak voor Sip om zoveel mogelijk omlopen te kaatsen om in de ranking zo hoog mogelijk te eindigen. Dit geeft op een gegeven moment recht om in de eerste klas aan te treden. En gelukkig was Sip goed op dreef in Schettens wat resulteerde in een derde prijs.
Zondag werd een dag vol verassingen voor Sip. Met zijn vrije formatie maten Erwin Zijlstra en Feiko Broersma was hij in Huns van de partij. Dit leverde niet het verwachte resultaat op want er werd in de eerste omloop verloren. Balen voor onze dorpsgenoot dus. Maar dit duurde niet lang want hij kreeg een telefoontje uit Dongjum van Herman Sprik of hij in kon vallen bij de hoofdklasse. Dit hoef je Sip geen twee keer te vragen dus ging hij als de wiedeweerga naar Dongjum. En tot verhoging van de feestvreugde wist hij de eerste omloop ook nog door te komen. De tweede omloop had het lot hen gekoppeld aan het supertrio van Gert Anne van de Bos. Toen werd het klasse verschil natuurlijk snel duidelijk en werd er kansloos verloren.

Wiebe, Jan en Wieger Nutte moesten zondag in Marsum de kleuren van Klaas Thomas hoog houden. Helaas lukte dit in deze afdelingswedstrijd niet. Door te veel buitenslagen werd er van Niawier verloren. Ook in de opstapwedstrijd welke volgde was er weinig succes. Jan en Wiebe verloren in de eerste omloop terwijl Wieger Nutte zijn Waterloo in de derde omloop vond. Hij wist nog wel een 4-0 achterstand om te buigen tot 5-5 maar verloor alsnog.

Ook Sytze en Gerrit speelden een afdelingswedstrijd in Grou. En ook zij gooiden, volgens de aanwezige ouders, te veel ballen buiten de perken. Er werd dan ook roemloos verloren. Gelukkig was er ook hier een z.g. opstapwedstrijd voor de verliezers. Het lot had beide jongens verbonden aan een maat uit Exmorra. Gerrit had de beste speler van dit partuur geloot en dit lag hem geen windeieren. Hij en Pieter Jan Leyenaar stonden de rest van de dag heerlijk te kaatsen. Ze liepen mooi door de lijst wat leidde tot een finale plaats. En dit werd een spektakelstuk welke met alles aan de hang in het voordeel van Gerrit en Pieter Jan werd beslist. Foto : Gerrit en Pieter Jan in de kransen.

Zo kwam er een einde aan een rustig maar bijzonder weekend.