Bij ons op de PC

Dinsdag 5 augustus 2014 :

De 161e PC van Franeker zal de geschiedenis in gaan als de PC met een zeer hoog Anjum gehalte. Want het was niet alleen Sip Jaap die daar acte de precence gaf maar naast hem waren het tevens onze oud kroegbaas van de Bonkelaer Jappie Wiersma, de gebroeders Reindert en Ate van der Kooi met hun disco show en natuurlijk de vele anjumer toeschouwers die in Franeker aanwezig waren. De toeschouwers kwamen natuurlijk voor Sip Jaap en in mindere mate voor de biertent van Jappie en de muziek van de gebroeders van der Kooi hoewel daar ook vele dorpsgenoten zijn gesignaleerd.

Voor Sip Jaap was het de derde achtereenvolgende keer dat hij op een hoofdklasse partij uit mocht komen. Zaterdag in Sexbierum trof hij het sterke partuur van van der Bos tegenover zich terwijl zondag in Arum het lot hem aan het trio van Olijnsma had gekoppeld. Het zal u niet verbazen dat het beide keren een e-ootje werd.

Ook het lot op de PC had beter gekund. Het hoofdklasse partuur van Jouke Bosje moest worden bestreden. Met strakke koppies betraden Sip en zijn maten Feiko en Jelte de overvolle arena op het Sjukelan. Vooral Jelte had duidelijk moeite met deze entourage. En Feiko blijft een haat-liefde verhouding houden met deze partij. Hoogtepunten werden gevolgd door dieptepunten. Sip daarentegen zat duidelijk beter in zijn vel dan bij zijn debuut PC van 2012. Het lukte hem zelfs om enkele ballen in de boven tribune te slaan. De Anjumers welke het kaatsen een beetje volgen gingen dan ook, ondanks het verlies van Sip Jaap, met een trots gevoel terug naar Anjum. Voor de 1 was dat gelijk na de laatste slag voor de ander na de laatste ronde maar gelukkig is iedereen weer heelhuids terug gekeerd in ons dorpje.

Maar naast Sip kwamen er nog meer kaatsers van onze club in KNKB verband uit. Zo maakte Johanna Bos (eigenlijk veel te laat) haar KNKB debuut op een eerste klas dames partij in Holwerd. Het leverde haar met haar maten Metje Sipma van Ee en Gryte Hoekstra van Ternaard geen prijs op maar hopelijk smaakt het Johanna naar meer.

De jeugd beleefde een rustig weekend. Alleen de jongens en schooljongens kwamen in aktie. Gerrit en Sytze beproefden hun geluk in Ferwerd en Wiebe deed hetzelfde in Harlingen. Het leverde alleen de oudste Dijkstra een prijs op en wel de eerste van de verliezersronde.