Anjumer pupillen pakken 3e prijs op NK.

zo 1 juli 2012 :

Afgelopen zaterdag werd in Witmarsum het NK voor pupillen gehouden. Na de fraaie derde prijs bij de friese schoolkaats kampioenschappen ging het partuur van K.V. Klaas Thomas uit Anjum vol goede moed richting het dorp van Pim Mulier. En niet zonder succes. Een fraaie derde prijs was uiteindelijk het hoogst haalbare.

Het was tijdens de eerste omloop toen enkele oudere mannen achter het perk van de jeugdigeAnjumers zaten die opmerkingen maakten in de trend van : ”Anjum, kenne se daar ook kaatse?” Dit moet Sytze, Gerrit en Gerwin extra motivatie hebben gegeven want zowel Tzum, Wommels als Baard werden aan de zegekar gebonden. Ook in de halve finale tegen Berlikum ging de strijd gelijk op tot halverwege de partij. Toen begon de opslag van Sytze en Gerrit te haperen. Teveel buitenslagen leidden ertoe dat er met 5-3 werd verloren en de Anjumers genoegen moesten nemen met de kleine premie. Maar de oudjes achter het perk waren nu een andere mening toegedaan : “wat kenne die mantsjes fan Anjum al geweldich slaan.”
Foto : Wessel Koree(coach), Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree.