Anjumer jeugd met kransen terug uit Hantum.

ma 25 juni 2012 :

Het was me het kaatsweekje wel weer : jeugdfederatie in Hantum, gezamelijke ledenpartijen met Morra/Lioessens en Paesens/Moddergat en diverse KNKB wedstrijden. Een weekje met zowel zon, regen als hardewind.

Het begon allemaal op woensdagavond onder goede weersomstandigheden in Hantum waar diverse jeugdleden zich hadden aangemeld voor een federatie partij. Niet het aantal wat we gewend zijn maar dit kwam door het feit dat de basisschool haar ouderavond had en er veel kinderen hun musical moesten opvoeren. Toch lukte het onze jeugdkaatsers weer om met prijzen naar huis terug te keren.
Johan Boersma wist bij de jongens, met maat Jan Arjen Vrieswijk, de meeste eersten bij elkaar te slaan. Hij lijkt de smaak, zo’n 2 maand voor de Freule, weer wat te pakken te krijgen. Wiebe Dijkstra werd met Wilson Cuperus en Andre Braaksma knap tweede.

 Ook Wieger Nutte Visser heeft weer meer zin om lekker zijn wedstrijdjes te kaatsen. Ook hij kwam met “de hage” thuis. En getuige de foto ging dit gepaard met het nodige plezier. En plezier is natuurlijk een eerste vereiste om te presteren.

Bij de welpen was er nog een derde prijs voor Gerwin Dijkstra. In een plaats om de finale wist hij nog wel een 5-1 achterstand goed te maken door vliegend op te slaan maar helaas ging Arjen Schregardus, zijn KNKB maat van vorige week, er met de winst vandoor. Antje de Vries werd winnaar in de verliezersronde.

De weersomstandigheden waren vrijdagavond in Paesens een stuk minder, het was guur met een zeer harde wind. Toch ging de jeugd in deze gezamenlijke ledenpartij er vol passie tegen aan. Er werd in diverse klassen gekaatst. En in alle klassen zat er een dorpsgenoot in de kransen.
Bij de beginners was het Nynke de Vries die met Marco Wouda wist te winnen. Bente Wijma en Douwe Dijkstra werden tweede en Liese Anke Dijkstra behaalde de derde prijs.
Broer Gerwin was met Christina Spijksma de sterkste bij de pupillen eerstejaars. Dieuwke Visser en Antje de Vries werden respectievelijk eerste en tweede in de afvalronde.
Bij de oudste pupillen gingen Jitse Scheepstra en ons lid uit Morra Siebe Veenstra er met de kransen vandoor. Dit tot ongenoegen van Clarck Lei, ons lid uit Moddergat en Jacob Wieb Visser. Zij werden tweede.
Bij de schooljeugd waren het Gerrit Dijkstra en Wieger Nutte Visser die met de hoogste eer streken. Lytse Sytze werd met Grietje Groen knap tweede.
Na afloop was iedereen het er over eens dat dergelijke partijen eigenlijk vaker zouden moeten worden gehouden.

Zaterdag konden de senioren en dames van Warber Bliuwe, Thomas Prins en Klaas Thomas in Anjum terecht voor een ledenpartij. Het weer was prima, veel deelnemers en mooie prijzen en kransen.

De deelname bij de dames was zelfs zo groot dat men in een A en B klas kon kaatsen. In de A klas waren Johanna Bos en Hedwig Basteleur (P/M) de sterksten, ze wonnen al hun 3 partijen.
In de B klas gingen de kransen, toch wel enigszins verrassend naar Joke van der Zee en Marjan Koree. Een tweede plek was er voor het drietal Douwina Hovinga, Isa Visser en Jelly van der Kooi.>

Ook bij de heren werd er in een A en B klas gespeeld. In de laagste klas stonden er 12 parturen op de lijst. Iets wat aangeeft dat deze partij wel degelijk in een behoefte voorziet. Ook de jongens van 14-16 jaar speelden in deze klas mee en deden het zeer goed. Want in 4 van de 5 prijswinnende parturen zat een jongen. Wiebe Dijkstra, Dirk Lei en Johan Dijkstra wisten de finale met maar liefst 5-0 te winnen tegen Auke Boomsma, Jacob Jongeling en Sjoerd Sonnema. De kleine premie was voor Gerald Boersma, Jetze Groen en Jan Pieter Hovinga. De afvalronde ontbrak natuurlijk ook niet deze middag. Jaap Klijnstra, Johan Boersma en Renze Stiemsma lieten Ronny de Wit, Wieger Holwerda en Gerberen Basteleur zien dat zij de beste verliezers waren.
Foto : Dirk, Wiebe en Johan in de kransen

In de A klas stonden 4 parturen op de lijst en deze speelden allemaal een keer tegen elkaar. Na twee partijen waren er twee parturen met 14 eersten en dus werd het een echte finale. En een echte finale werd het. Bouwe Stiemsma, Jan Jacob Klimstra en Wiebe Wessel Bos dachten na een 5-3 voorsprong Dennis Dijkstra, Mink Jelle Zijlstra en Gerben Hein Wijtsma op de slachtbank te hebben. Maar dacht met name Gerben Hein anders over. Hij zorgde met zitballen en bovenslagen persoonlijk voor 5-4. En het werd zelfs 5-5. Na een zeer discutabele bal op 6-4, waar deze 6 sportmensen, het niet eens konden worden of de bal nu wel of niet voor de kaats werd gekeerd, werd besloten tot een nieuwe bal. Dennis Dijkstra had alle hout aan de telegraaf kunnen krijgen maar zijn bal in het tussenspel ging helaas kwaad. Dus was de prijs voor Bouwe Stiemstma cs.
Foto : Bowe, Jan Jacob en Wiebe Wessel.

Na afloop werd er door de vele aanwezigen nog even gezellig nagepraat over met name deze spannende finale maar zeker ook over het feit dat de jeugd prima mee kon doen en dat deze partij zeker in een behoefte voorziet.

Zaterdag gingen er ook nog enkele (jeugd)leden van onze vereniging naar KNKB wedstrijden.
Sip Jaap sneuvelde zowel zaterdag als zondag in de eerste omloop. Beide keren na een spannende partij (5-4 en 5-5 6-6) en beide keren tegen een latere finalist. Pech dus.
Maar de meeste belangstelling ging uit naar de resultaten van onze pupillen partuur. Gerrit, Sytze en Gerwin speelden nl een afdelingswedstrijd in Makkum. Na de winst van enkele weken geleden behoorden ze zomaar tot de favorieten. De jongens, (o.l.v. de 3 W’s) hadden zwaar geloot tegen Exmorra. Toch werd deze partij vrij gemakkelijk gewonnen. De tweede omloop was eigenlijk nog van een zwaarder caliber : Franeker. Na een prachtige partij, trokken onze jongens weer aan het langste eind. De volgende tegenstander was Beetgum. En wat de eerste partijen wel lukte mislukte nu. De snit was eruit volgens één van de drie W’s. Toch een geweldige prestatie en Gerrit, Sytze en Gerwin hebben een prima indruk achtergelaten.

Ook zondag waren weer veel dorpsgenoten onderweg naar diverse wedstrijden. En wat de buienradar eigenlijk al voorspelde gebeurde ook. Bakken vol water. Dit hield in dat volgens mij alle wedstrijden waar Anjumers op de lijst stonden werden afgelast, behalve de al eerder genoemde wedstrijd van Sip Jaap. En zo kon het gebeuren dat ik tijdens een wandeling tussen de buien door, een verveelde voorzitter slapende achter de geraniums zag zitten.

Voor a.s. vrijdag staat er alweer een leden partij voor de jeugd op het programma. Allemaal opgeven dus.