Anjumer jeugd doet weer volop mee om de prijzen.

ma 16 augustus 2010 :

Afgelopen zondag zijn weer 6 van onze jeugdkaatsers de provincie ingetrokken om een balletje te slaan. En dit gebeurde weer met het nodige succes.

Zo gingen de pupillen Wiebe, Wieger Nutte en Jan naar Marssum. Wiebe en Wieger Nutte kaatsten weer in de A klas en waren deze middag bijelkaar. En dat deze 2 jongens goed meedoen blijkt wel uit het feit dat ze thuiskwamen met een fraaie derde prijs. Vooral de strijd om deze kleine premie was volgens de ouders van een zeer hoog nivo. Dat moest ook wel want ze speelden tegen Kevin Jordi Hiemstra, één van de meest talentvolle jongens in deze categorie.
Jan speelde in de B klas en verloor zowel de 1e als de 2e partij en was dus snel uitgespeeld. Maar ook voor Jan geldt dat hij zeker de aanleg heeft om door te groeien tot een goede kaatser.
Foto : Wieger Nutte en Wiebe, fraai derde

Sytse en Gerrit gingen met hun ouders richting Ried voor een partij van de welpen. Een plaats waar Anjum zeker bekend is omdat Anjum hier bij de senioren vorig jaar een afdelingswedstrijd wist te winnen. Ook nu raakte hier een dorpsgenoot in de prijzen. Sytse werd eerste van de afvalronde. Jammer dat hij en zijn maat het in de eerste omloop wat af lieten weten. Teveel ballen misten in deze eerste partij het perk en dan kun je het natuurlijk nooit winnen. Wellicht dat ze anders in de winnaars finale hadden gestaan want de rest van de middag werd er, volgens vader Wessel, prima gekaatst.
Voor Gerrit deze keer geen prijs. Hij verloor, net als Jan bij de pupillen, de eerste twee partijen.
Foto : Sytse, zittend derde van rechts.

Voor Eline, die kaatste in Schalsum, was er ook deze week geen prijs. Als eerstejaars doet ze redelijk mee. Gelukkig voor haar gaan er volgend jaar veel meisjes een categorie omhoog zodat er dan vast meer prijzen zullen worden gewonnen.