Anjum heerst op sportdagen

wo 16 juni :

Tjonge, jonge jonge wat was het weer een prachtig kaatsweekend voor onze kleine clubje. Het begon allemaal op de sportdag voor de jeugd op vrijdagavond welke, op initiatief van ons bestuur, als eerste in de geschiedenis werd gehouden. Klaas Thomas was, op eigen veld, in 4 van de 5 categorieën vertegenwoordigd en niet zonder succes.
In de categorie van de Welpen waren het Sytse Koree en Gerrit Dijkstra die alle 3 hun partijen en dus de eerste prijs wisten te winnen. Jorn van der Kooi en Lukas Zijlstra werden knap tweede.
Onze twee KNKB pupillen jongens Wiebe en Wieger Nutte werden zoals eigenlijk wel een beetje verwacht ook eerste. Al ging dat niet zo gemakkelijk als ze misschien vooraf hadden gedacht. Vooral tegen Ee moesten ze vol aan de bak maar Anjum trok toch aan het langste eind. Bij de pupillen meisjes was onze vereniging helaas niet vertegenwoordigd.
Wegens te weinig deelname ging de poule van de schoolmeisjes niet door. Dit was voor Annelies Visser en Marjan Koree echt jammer want ook zij hadden vast en zeker om de prijzen meegedaan.
Ook de schooljongens Lolke Dijkstra, Dirk Jan Visser en Douwe Folkert Zijlstra kaatsten 3 degelijke wedstrijden en lieten zien dat het nivo van onze vereniging op federatie gebied gewoon goed is. Hun goede kaatsen werd eveneens beloont met een krans.
Dit was ook het geval bij de jongens. Auke de Boer, Johan Boersma en motor van het partuur Wietse Rosier hadden geen kind aan achtereenvolgens Morra, Paesens en Hantum.
Zo gingen er maar liefst 10 van de 13 kransen naar Anjum en werd het ondanks het koude weer toch een beetje zomer in ons dorp.
Op bovenstaande foto ziet u alle kranswinnaars.

Voor de zaterdag stond de sportdag voor senioren en dames op het programma. Hier was onze vereniging met 4 parturen vertegenwoordigd.
Bij de dames wisten Johanna Bos, Elisabeth Zijlstra en Jeltje Holwerda de finale van de afvalronde te winnen. Een goed resultaat voor deze jonge meiden.
In de B klas stond Anjum in de finale tegen Hantum. Jan Visser, Sjoerd Sonnema en Jan Pieter Hovinga kaatsten de hele dag goed maar in de finale haperde de machine even. Gelukkig was ook Hantum uitgekaatst zodat de winst wederom naar Klaas Thomas ging.
Ook in de A klas mocht Anjum de laatste partij van de dag spelen. En dit werd een partij van een zeer hoog nivo tegen Lioessens. Sip Jaap en Wiebe Wessel Bos maakten er met Herman Haaima een zeer spannende partij van. Jammer genoeg zaten er 2 eersten bij waarin enkele fouten werden gemaakt. PC kaatster Germ Hein Wijtsma was er als de kippen bij om deze fouten af te straffen en zo te laten zien dat er met hem nog wel degelijk rekening moet worden gehouden.

Zondag werd overigens bekend dat Sip Jaap op KNKB nivo 2 nieuwe maten heeft. Hij gaat het proberen met Robert Rinia van Arum en Rudolf Soepboer van Holwerd. Misschien dat hij met deze maten na Germ Hein Wijtsma ook op de PC in Franker mag uitkomen. Dat zou een stukje historie betekenen want de eerste Anjumers die daar kaatsten waren N. Douma, O. Douma en J. Eisinga in 1855. De laatste Anjumer die dit lukte was een zekere R. Wielinga in 1905 en 1907.

En nog zijn alle prijswinnaars niet genoemd want Wiebe Dijkstra, Wieger Nutte Visser en Robin Tjeerdsma hadden zaterdag nog een afdelingswedstrijd van de KNKB in Makkum. De jongens wisten in een poule met Menaldum, Dronrijp en Ried de meeste eersten bijelkaar te slaan en dus moesten er weer drie spijkers in de voorgevels worden geslagen.
Foto : Wieger Nutte, Robin en Wiebe voor de tent in Makkum

Al met al een prachtig, bloemrijk kaatsweekend. En wat is het een prachtig gezicht al die kransen aan de muur als je door de “buorren” fietst en het seizoen is nog maar pas begonnen.