Alleen het veld was slecht

Ik dacht dat we een rustige periode zouden hebben de afgelopen anderhalve week. Maar als je dan terug kijkt blijken er toch weer vele partijen te zijn verkaatst. Vooral de jongens konden diverse malen hun kunnen vertonen. Te beginnen in Oosterbierum met de Takomst partij op woensdag 4 juli. Een partij waarbij de deelnemers, welke overigens worden uitgenodigd door de TC, naast inleg ook 70 koeken moeten verkopen, vandaar dat de partij ook wel de koekepartij wordt genoemd. De opbrengst hiervan gaat naar een instantie voor kinderen welke het niet zo goed hebben als de verkopers/kaatsers zelf. Een geweldig initiatief, onder het motto “de sterken voor de zwakken”, welke dit jaar maar liefst 25oo euro heeft opgebracht. Zeker een compliment voor deze jongens van 14-16 jaar waard. Onder deze jongens waren ook drie anjumers, te weten Sytse, Gerwin en Gerrit. Helaas behoorden zij deze middag tot de zwakkeren want ze kwamen allemaal met lege handen thuis. Gelukkig kregen ze zaterdag al een herkansing in Lollum/Waaxens. Sinds enkele weken komen deze toppers in spe alle drie uit in de A klas van de jongens, iets wat op zich al een prestatie is voor ons kleine clubje. Het toeval wilde dat Gerwin en Sytse ook nog bij elkaar waren. Nadat ze de poule winnend hadden afgesloten wachtte hen de finale. Wat zou het mooi zijn geweest dat er eindelijk eens een kransje mee naar het hoge noorden zou gaan. Het mocht niet zo zijn maar toch waren onze boys er weer bij en ondanks dat Gerrit niet tot de prijzen wist door te dringen stond ook hij lekker te ballen. En afgelopen woensdag kwamen Sytse en Gerwin alweer in actie in Arum voor een vrije formatie wedstrijd. Gerrit moest deze keer verstek laten gaan door zijn werk en ook omdat zijn darmen niet helemaal deden wat ze normaal zouden moeten doen. Sytse schopte het weer tot de finale en kwam met zijn maten Stan van der Berg van Grou en Mark Minnesma van Dronrijp te kort om met de krans naar Anjum terug te gaan. Ook Gerwin sloeg zich hier weer in de prijzen. Een mooie kleine premie viel hem ten deel. Een goede week dus voor onze jongens welke per week beter in vorm lijken te komen. Een mooi moment om dit te doen want er staan de komende weken maar liefst 5 afdelingswedstrijden op de agenda. Succes alvast jongens.

Zondag was onze vereniging gastheer van de meisjes 14-16 van de knkb. Geen dorpsgenoten op de lijst wat het bestuur er niet van weerhield om alles weer tip top voor elkaar te hebben. Genoeg vrijwilligers langs de lijnen, in de kantine en Wessel Lee als scheids en dit alles onder prachtige weersomstandigheden. Het enige wat minder was was het veld. Door de enorme droogte van de afgelopen tijd en het zand wat de gemeente nog meende te moeten aanbrengen, leek het veld meer op de Moker Heide dan op een kaatsveld. Maar ja, dit hebben we zelf niet in de hand en moesten de meiden het hiermee doen. En dat deden ze op een zeer sportieve wijze en was het een genot om de meiden in actie te zien. Zo rond de klok van 4 was alles aan kant er konden de vrijwilligers gaan nagenieten onder het genot van een biertje dan wel cola BBtje.

Vrijdag 5 juli stond er voor de kinderen nog een partij met Warber Bliuwe en Thomas Prins op de lijst. Veel deelnemers, goed weer en ook in Paesens een veld wat te wensen over liet. Gelukkig had de jeugd daar maling aan want ze kaatsten dat het een lieve lust was. Voor Jelle Rosier werd het wel een heel gedenkwaardige avond want hij wist bji de kabouters de eerste krans in zijn nog zo prille kaatsleven te winnen. Hij flikte dit met Marvin Boonstra van Lioessens. Mervin Koree lijkt de volgende Koreaan te zijn die de kaatsvelden onveilig gaat maken want hij werd met Janet van der Meulen eerste in de verliezersronde.          Bij de welpen ging de strijd zoals verwacht tussen Niek en Marten Jan. Deze keer was Niek de sterkste, met zijn maatje Renke Jacob Cuperus zorgde hij ervoor dat Marten Jan met Jacob Lieuwe Klimstra genoegen moest nemen met de tweede prijs. Bij de welpen meisjes was er nog een derde prijs voor Anna Geke Dijkstra. Bij de iets oudere meisjes ging Femke Bouma evenals enkele weken terug in Morra met de krans aan de haal. Ze flikte dit met Gea Sipma.Lean Wijma kwam met Joke de Jong en Gelbrich van der Geest enkele eerste tekort en moesten derhalve tevreden zijn met de premie. Thijn Haaima wist bij de (school)jongens met Arjen Schregardus ook nog een tweede prijs te winnen. Als laatste was Eline Koree de meest constante bij de meiden. Eline lijkt de vorm eindelijk weer te hebben gevonden en als dat zo is weet je dat ze van iedereen kan winnen.

Omdat Sip Jaap en Wiebe Wessel een vrij weekend hadden kwam er zo een eind aan alweer een week vol vreugde en verdriet. Vreugde over de geleverde prestatie en verdriet over de erbarmelijke toestand van de meeste velden. En dan te bedenken dat de Dongeradeel partij voor vrijdag alweer op de agenda staat. De velden krijgen het wel voor de kiezen maar daar hoeven de kaatsers hen niet druk over te maken. Ervoor met zijn allen!