9 kransen voor k.v. Klaas Thomas op sportdag

9 kransen voor k.v. Klaas Thomas op sportdag door Tamme Visser

1

Afgelopen vrijdag en zaterdag stond het kaatsen in Dongeradeel in het teken van de jaarlijkse sportdag. Eén van de mooiere partijen waarbij de diverse dorpen tegen elkaar in actie komen. Vrijdag streden de jeugd om de prijzen in Anjum en zaterdag was Morra/Lioessens het decor voor de senioren dames en heren. Voor onze club betekende dat ervoor maar liefst 6 categoriën perken moesten worden gelegd. De perklegcommissie onder de bezielende leiding van Henk Boersma had de zaakjes prima voorelkaar, twee sportvelden vol perken waarin maar liefst 85 kinderen hun beste beentje voor konden zetten. En een grote sponsor:TOP 1 TOYS.
Bij de welpen jongens/meisjes werd Klaas Thomas vertegenwoordigd door Lyanne Iedema, Kees Sonnema en Leann Wijma. Dit trio deed goed mee en wist de eerste partij te winnen en de tweede, ondanks het verlies, toch 5 eersten aan de telegraaf te krijgen. Om voor een finale plek in aanmerking te komen moest de laatste partij worden gewonnen. Deze ging helaas met 5-2 verloren en werd het geen finale maar de kleine finale om de derde prijs of niets. Het werd tegen Morra jammer genoeg niets want ook deze partij ging met 5-4 verloren.
Bij de pupillen jongens was Anjum duidelijk een maatje te klein. Tegen zowel Morra als Niawier/Oosternijkerk werd verloren. Al moet wel worden gezegd dat deze beide een KNKB kaatsers in hun gelederen hadden en die kunnen doorgaans net iets meer. Bij de pupillen meisjes was het wel Anjum wat de klok sloeg. Nynke de Vries, Anna Zijlstra en Liese Anke Dijkstra wonnen alle drie hun partijen met overduidelijke cijfers: 5-0, 5-1 en 5-3. Alleen Dokkum bood nog enigszins tegenstand maar kon, na een kleine voorsprong in het begin van de partij, het in het verder verloop van de wedstrijd niet bolwerken tegen onze meiden. 2
De schoolmeiden, Nynke de Vries, Femke Hovinga en Lysanne Koree, doen ieder jaar mee om de prijzen. Zo ook deze keer. Met goed opslag werk van Antje en Lysanne en een steeds beter uitslaande Femke werd tegen Oosternijkerk met 5-1 en 6-2 gewonnen.De tweede partij tegen Lioessens werd een stuk “dreger”. Alle houtjes kwamen aan de telegraaf maar gelukkig was Anjum in het laatste eerst net even iets meedogenlozer en dus konden de meiden zich op maken voor de finale. Hierin was Ternaard de tegenstander. En of Ternaard nu zo goed was of onze meiden net iets minder, al snel werd duidelijk dat deze partij niet kon worden gewonnen. Met 5-2 en 6-4 was het gedaan en moest er genoegen worden genomen met de premie.
Bij de schooljongens stond er geen anjumer op de lijst, de enige schooljongen Gerwin Dijkstra is van een dusdanig nivo dat hij meedoet bij de jongens. Zodoende was Anjum in deze groep met twee parturen van de partij. Gerwin kaatste met Klaas Johan Koree en het andere partuur bestond uit Gerrit Dijkstra en Sytse Koree. Normaal gesproken zou ook Jan Tijtsma hierbij zijn maar hij had iets belangrijkers te doen. Hij had diploma uitreiking, geen kaatsdiploma want 3die heeft hij al maar zijn diploma voor het middelbaar onderwijs. Dus moesten Gerrit en Sytse het zonder de motor van het partuur doen. En zoals wijlen Johan Cruyff al zei heeft ieder nadeel zijn voordeel want zo konden zij werken aan hun vorm door zowel op als uit te moeten slaan. En beide jongens deden het goed want ze schopten het met drie winstpartijen tot de finale. Wie de tegenstander zou worden werd een grote puzzel. Drie parturen hadden n.l. 18 eersten in hun drie partijen bijelkaar geslagen. Maar het onmogelijke hiervan was dat ze alle drie evenveel tegeneersten hadden en ook evenveel punten in het laatste eerst. Dus moesten de tegenpunten in het laatste eerst uitmaken wie de andere finalist zou worden. Na lang rekenwerk werd dit uiteindelijk Ee met Meindert de Jong en Jelle de Boer. Met name eerstgenoemde stond goed te kaatsen en maakte het Anjum vreselijk moeilijk. Zo moeilijk zelfs dat Anjum met 4-5 en 6-6 de kaats niet kon passeren en dus als verliezer van het veld stapte. De strijd om de derde prijs werd wel in het voordeel van Anjum beslist. Gerwin en Klaas Johan veegden de vloer aan met Ternaard waarvan ze in de eerste partij nog hadden verloren. Toch weer de nodige prijzen voor onze jeugd al waren het iets minder dan we de laatste jaren gewend of verwend zijn.

Zaterdag in Morra was het eerste wat mij opviel de prachtige nieuwe outfits waarin onze heren en dames speelden. Het bestuur heeft 9 nieuwe shirts en broekjes in de clubkleuren aangeschaft en die zien er werkelijk prachtig uit. Hulde voor het bestuur want dit is een heel mooi visitekaartje voor de k.v. Klaas Thomas. En of het nu aan de shirts lag of niet nog nooit was de deelname zo groot als deze keer. Waren het bij de jeugd 17, bij de senioren waren het er zelfs 18. In zowel de A en B klas als bij de dames stonden er 2 parturen op de lijst. Beide parturen dames sneuvelden in de tweede en beslissende omloop. Elisabeth Zijlstra, Douwina Hovinga en Gerda Brander verloren beide keren met 5-1. Eline Koree, Jitske Hovigan en Johanna Bos deden het beduidend beter. De eerste partij tegen Ternaard werd met 5-3 en 6-4 gewonnen. En ook in de tweede omloop tegen Lioessens was er alle kans. In een hele lange partij gingen ze uiteindelijk met 5-3 en 6-6 van de lijst maar dit had ook andersom kunnen zijn want diverse malen werd het bordje pas op 6-6 verdeeld. Helaas viel dit te vaak in het voordeel van Lioessens uit.
4In de B klas verdedigden Jelle Visser, Jan Pieter Hovinga en Sjoerd Sonnema de kleuren van ons dorp. Met name Jelle was zeer getergd omdat hij dit jaar dankzij een wijziging in de reglementen voor het eerst weer mee mocht doen. En met een getergde Joy dient ten allen tijde rekening te worden gehouden. De dadendrang van het anjumer trio werd in de eerste omloop tegen dat andere anjumer partuur van Thomas Jansma, Jelle de Jong en Jan Tijtsma al duidelijk, al ging het moeizamer dan verwacht: 5-4 en 6-6. In de tweede omloop pakten er zich letterlijk en figuurlijk donkere wolken boven Paesens/Moddergat samen. Het bleef wat het weer betreft nog net droog maar de jongens uit de vissersdorpen konden het niet droog houden en gingen met 5-0 en 6-2 terug naar de zeedijk. Voor Anjum betekende het een staand nummer welke uiteindelijk wel eens van doorslaggevende betekenis kan zijn geweest. Want terwijl zij heerlijk onder de party-tent zaten moesten Niawier en Holwerd in de plensende regen uitmaken wie de andere finalist zou worden. Het werd uiteindelijk toch wel enigszins verrassend Niawier. Ook de finale werd gekenmerkt door hevige regenval en dat is iets wat niet op een kaatsveld thuis hoort, maar de kaatsers moesten er het meedoen. Het werd een finale welke door 1 bal werd beslist. Op de stand 4-3 en 6-6 meende Jan Pieter dat zijn bal boven ging maar Niawier dacht hier anders over en na een lange discussie werd besloten tot een nieuwe bal. En Jan Pieter flikte hetzelfde kunstje nog een keer want de frisse bal tikte hij wel weg. Dit betekende een 5-3 voorsprong en een mentaal geknakte tegegnstander. De krans dus voor de Jelle bij zijn rentree in de Anjum gelederen.
In de A klas ook twee parturen uit Anjum. Nanne Stiemsma, Wieger Nutte Visser en Johan Boersma gingen er in de eerste partij tegen Lioessen 5onderdoor door teveel fouten. Ook de tweede partij tegen Oosternijkerk werd een fouten festival en dan weet je dat een overwinning moeilijk word. Het ging het andere anjum trio gelukkig beter af. Sip Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en neef Wiebe Dijkstra tikten in de eerste partij Ternaard van de mat met 5-1 en 6-6. De tweede partij tegen Lioessens zou van een heel ander kaliber worden, zo werd gedacht. Maar dat werd het niet want ons trio stond subliem te kaatsen en waar het ander partuur grossierde in fouten stonden zij bijna foutloos te kaatsen. Wat Lioessens ook probeerde ze kregen geen poot aan de grond en dropen af met 5-2 en 6-0. Zoals verwacht werd de finale ook een prooi voor Anjum want ook het verrassende tot de finale doorgedrongen Oosternijkerk kon geen potten breken en wist Anjum eindelijk weer eens de A klas te winnen. Een sportdag om niet snel te vergeten prachtig weer en prachtig kaatsen en slecht weer en slecht kaatsen allemaal op 1 dag.6