44 kids op 2e ledenpartij, Marten Jan het mirakel van de Skeanewei

zondag 1 juni 2014 :

Op de tweede ledenpartij voor de jeugd van de K.V. Klaas Thomas hadden zich maar liefst 44 kinderen aangemeld. Dit hield voor het bestuur in dat het weer even puzzelen werd om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Men had ervoor gekozen om de meisjes pupillen voor het eerst apart te laten kaatsen en uit de reacties na afloop is dit zeker voor herhaling vatbaar. Hierdoor kon er in 4 categorieën worden gespeeld : welpen, pupillen jongens, pupillen meisjes en schooljeugd. Gelukkig dat ook voor deze partij 2 sponsors waren gevonden, te weten Luuk Tijsma Stoffering en Jan Jansma Betimmering en Onderhoud, zodat het financieel ook allemaal haalbaar was.

 

Bij de jongste jeugd, de welpen, ging het er weer geweldig aan toe. Deze groep kaatste in 2 poule’s van drie parturen. Na 3 partijen waren het Hidde en Lukas Bandstra die het in de finale op moesten nemen tegen Kees Sonnema en Marten Jan Koree. Laatstgenoemde was er op de eerste partij ook al met de krans vandoor gegaan. Het zou natuurlijk een geweldige verassing zijn als het hem ook deze tweede keer zou lukken. Maar toch lukte het Kees en Marten Jan om na een zinderende finale de partij te winnen. Het was Marten Jan wederom gelukt om de krans te winnen en staat hij vanaf nu bekend als het mirakel van de Skeanewei. Foto boven : Marten Jan het mirakel van de Skeanewei stijlvol in actie. (Met rode broek.) Foto links : de prijswinnaars bij de welpen.

 

 

 

 

Zoals gezegd kaatsten de pupillen meisjes en jongens in twee aparte groepen. Dit hield in dat de meisjes met 4 tweetallen en de jongens in 6 tweetallen moesten uitmaken wie deze avond de sterksten waren. Bij de meisjes was deze eer uiteindelijk weggelegd voor Lysanne Koree en Adriana Visser. Zij waren net iets beter dan de gezusters Femke en Klasina Hovinga. Wel moet nog worden vermeld dat vooral het uitslagwerk van Femke van een zeer goed nivo was en dat deze sportvrouw ook zeker in de federatie, en wellicht bij de KNKB, niet zou misstaan.
Bij de pupillen jongens kaatsten 6 tweetallen ieder 3 keer. De gebroeders Meint en Mark van der Kooi werden uiteindelijk eerste. Maar dit gebeurde niet zomaar want ook Bert Zijlstra en Bjorn Snijdood sloegen er driftig oplos. Na veel rekenwerk bleek dat beide duo’s evenveel punten bijelkaar hadden gesprokkeld zodat de tegen eersten moesten worden geteld. Toen werd duidelijk dat Bert en Bjorn 12 en Meint en Mark 11 tegeneersten hadden en dat zij dus met de bloemenkrans naar huis gingen. Foto : de winnaars bij de jongens en meisjes pupillen.

 

Bij de schooljeugd stonden er 4 partuur op de lijst. Het werd een zeer spannende aangelegenheid getuige de uitslagen. 3 maal 5-4, 2 maal 5-5 en 1 keer 5-2. Net als bij de eerste wedstrijd moest Lytse Sytse het met zijn maten opnemen tegen Grutte Gerrrit. Gerrit kaatste met Jitze Scheepstra en Lukas Zijlstra terwijl Sytze zijn huid zo duur mogelijk probeerde te verkopen met Jorn van der Kooi en Antje de Vries. Het was al rond de klok van 10 uur toen de laatste slag in het voordeel van Gerrit, Jitze en Lukas viel. Grutte Gerrit cs ging er net als twee weken terug met de prijs vandoor. Foto : De winnaars bij de schooljeugd.