Weer veel prijzen maar de “hoofdprijs” voor ons erelid Henk Boersma

Het was afgelopen weer een druk weekend voor onze KNKB kaatsers. Zowel zaterdag als zondag kwamen er leden van onze vereniging in actie. Sip Jaap was de eerste welke met een blije app mij berichtte. In Schalsum had hij in een d.e.l. partij voor tweedeklassers een mooie tweede prijs gewonnen. Ook Antje heeft de smaak van het bondskaatsen te pakken getuige het sms-je van mem Lolkje. In Stiens wist Antje derde te worden. Ook Gerwin kwam hier in actie wederom in de A klas. En hoewel hij volgens heit Wessel lekker stond te ballen leverde hem dit geen prijs op.

 

Gerrit en Sytze moesten voor een afdelingswedstrijd naar St. Jacob. De eerste omloop tegen Weidum ging het (door gemakzucht) al moeizaam en in de tweede omloop was Makkum duidelijk een maatje te groot. Gelukkig was er de volgende dag al een revanche in Witmarsum. En daar maakte vooral Gerrit dankbaar gebruik van. Net als Gerwin bij de pupillen mochten Gerrit en Sytze als eerstejaars schooljongens aantreden in de A klas. Op zich al een prestatie van formaat. Voor Gerrit eindigde het in de finale die helaas met 5-5 en 6-2 verloren ging maar toch een geweldig visitekaartje. Foto : Gerrit, debuut A klas met tweede prijs.

 

 

 

 

 

 

 

Wiebe, Jan en Wieger Nutte reisden af naar Pingjum. Wiebe in de A en Jan en Wieger in de B klas. Uit een lijst van 23 partuur wist Jan hier de afvalronde te winnen terwijl Wiebe de krans kreeg omgehangen in de A klas. Foto’s : Wiebe en Jan in de prijzen in Pingjum

 

Dat de medaille ook een keerzijde heeft ondervond Gerwin op zondag. Zo lekker als het zaterdag ging zo beroerd ging het zondag in Engelum. Veel te veel buiten slagen en dan weet je dat het snel gedaan is met de koopman. Maar hier kan alleen maar weer van geleerd worden. Ook voor Sip Jaap verliep de zondag minder, de sms liet niks te wensen over : eerste omloop kansloos. Maar het meest vreselijke bericht ontvingen we van de Singel. Ons erelid en “veld”maarschalk Henk Boersma berichtte me dat hij vrijdag niet in staat was om de perken te leggen. Als dit het geval is moet er wel iets vreselijks met Henk aan de hand zijn. Dit was dus ook het geval. Henk was n.l. bij de trap neergevallen en was opgenomen in de Sionsberg. Hier werd een gebroken hak bij de ene en een gebroken middenvoetsbeentje bij de andere voet geconstateerd. Een grapje waar Henk wel even zoet mee is. Momenteel verblijft Henk in de Waadwente in Dokkum. Ik stel voor om hem allemaal even een kaartje te sturen als opkikker en laten we hopen dat hij snel weer in ons midden is. Zoals op de foto te zien is vermaakt Henk zich overigens opperbest. Jammer dat het Bumahus er niet meer is was ook een prima plek voor Henk geweest. Foto : Henk is klaar voor Oranje.

Weer een week dus met hoogte en dieptepunten.