1,2,3

Zondag 10 augustus 2014 :

Door de vele wedstrijden van de afgelopen week loop ik iets achter dus hier alsnog een verlaat verslag van de knkb wedstrijden van vorig weekend. En het was me weer een weekend. Een eerste, tweede en derde prijs voor onze jeugdleden. Een fantastisch resultaat.

Gerrit Dijkstra had in Oude Leye bij Pieter Jan Leyenaar van Exmorra geloot in de A klas van de schooljongens. Na de poule fase kwamen ze net een eerst tekort om in de finale aan te mogen treden en dus werd het de kleine finale om de derde prijs. Gelukkig werd deze partij wel een prooi voor Gerrit en Pieter Jan. De hele middag kaatsen en dan met lege handen terug naar Anjum dat kan natuurlijk niet moet Gerrit gedacht hebben. En dus kon Gerrit weer een punt bijschrijven bij zijn totaal en komt hij op 15 punten in het algemeen klassement. Een geweldig aantal voor een eerstejaars schooljongen en een fraaie vijfde plek in het algemeen klassement. Foto : Gerrit weer in de prijzen.

Ook voor Eline werd het een prachtig weekend. Zondag in Hallum kaatste ze met Thea Hylkema van Jorwerd. Uit een lijst van 13 parturen wisten Eline en Thea door te dringen tot de finale van de B klas. Jammer genoeg kwamen ze deze laatste partij van de dag net iets te kort om te winnen. Maar toch eindelijk weer een prijs voor Eline. Loon naar werken voor dit talentje. Foto : Eline krijgt loon naar werken.

 

 

Gerwin ging met heit Wessel naar het nietige Spannum om hun geluk te beproeven. En Gerwin die dit seizoen een enormeontwikkeling heeft doorgemaakt had er zin in. Wel moesten er door enkele afzeggingen worden bijgeloot maar dat maakte Gerwin helemaal niks uit. “Hy hie de kop der goed foar” om zomaar te zeggen. Om ongeveer 4 uur kreeg ik een appje uit Spannum : heale finale. Zo’n drie kwartier later de tweede : finale. Maar de mooiste kwam rond half zes : earste priis. Ik was de teleurstelling van het verlies van de jongens op de afdeling in Franeker gelijk kwijt.

De jongens kwamen nl de afgelopen week drie keer uit op een afdelingswedstrijd. Jan en Wiebe en Weiger Nutte kwamen zaterdag in Witmarsum, zondag in Franeker en woensdag in Wommels in actie. Alle drie de keren vonden ze hun Waterloo in de tweede omloop. Twee keer door een sterkere tegenstander en 1 keer door een verraderlijke tegenstander : spanning.

Zaterdag werd er in de eerste omloop simpel van Minnertsgea gewonnen. Op de tweede lijst stond het toppartuur van Makkum tegenover ons drietal. Na een 3-0 achterstand wisten onze jongens terug te komen tot 3-3 en 6-6. Toen volgde de slag van de partij. Wiebe had de bal vliegend op en het leek erop dat Jan de bal tot voor de kaats kon keren. Helaas was de bal net te hoog en keerde Jan hem wel maar kon de voorinse van Makkum de bal met een stuit net voorbij de kaats slaan. Met net iets meer geluk was de partij de kant van Anjum uitgekanteld maar helaas.

Zondag in Franeker was Makkum 2 de tegenstander. Al snel werd duidelijk dat dit partuur niet zo goed was als het Makkum van zaterdag en er werd dan ook vrij simpel gewonnen. Ook nu stond er in de tweede omloop een kanshebber voor de Freule tegenover Anjum en wel Ried. Het leek een walk-over te worden voor Ried. Leek.. want na een 5-1 achterstand wisten onze jongens terug te komen tot 5-5 en kon het nog alle kanten op. Maar enkele foutjes nekten ons drietal en werd er dus weer in de tweede omloop verloren maar wel gingen ze met een goed gevoel terug richting Anjum en richting Wommels.

Want in Wommels stond woensdag de partij van het jaar op de agenda : de Freule. De partij waar iedereen graag een prijs wil winnen en waar heel kaatsminnend Friesland bij aanwezig is. In de eerste omloop tegen Scharnegoutum werd er een snelle 5-1 voorsprong genomen maar werd ook duidelijk dat de spanning wel degelijk op Jan, Wiebe en Wieger stond. Gelukkig werd de bal op 5-3 6-6 buitengeslagen door de tegenstander anders had het nog een spannend potje geworden. In de tweede omloop tegen Akkrum met als sterke man Johannes Gietema in de gelederen was de tactiek op voorhand doorgenomen. Probeer Gietema mis te kaatsen dus zo weinig mogen ballen voor hem in het perk en als hij opslaat zo snel mogelijk een kaats. Helaas bleken onze boys niet in staat om dit plan uit te voeren niet omdat ze het niet zouden kunnen maar die dekselse tegenstander spanning had te veel invloed op het spel van Anjum. Toch wisten ze het tot 5-4 en 6-4 te schoppen maar toen was het gedaan met de koopman en resten er alleen de complimenten van de tegenstander. Zuur maar volgend jaar hebben we gelukkig met de zelfde spelers een nieuwe kans. En als we die lastige tegenstander spanning dan de baas zijn, kunnen de jongens als paruur het wellicht verder schoppen dan de tweede omloop.

Als laatste kwam Antje de Vries nog in actie in Giekerk. Hier kaatste ze met Wendelmoed Porte van Wommels. Ze wisten de eerste keer nog te winnen maar deze partij werd al duidelijk dat beide meiden niet in een grootse vorm staken. Dit bleek ook in de tweede partij want toen gingen ze vliegend van de lijst.